Sådan sender du en faktura til os 

Når du skal fakturere Foreningen Madens Folkemøde, skal du fakturere til:

Adresse:
Foreningen Madens Folkemøde
Søvej 10
4930 Maribo

Noter kort, hvad beløbet dækker, gerne efter aftale med Madens Folkemøde, så faktura bliver korrekt. 

Foreningens virksomhedsnummer er:
CVR-nr: 38 98 04 40

E-mail til faktura
Al fakturering foregår elektronisk. Faktura skal sendes til faktura@thefoodproject.dk

Du kan forvente en udbetaling, når betalingsbetingelserne, som står på fakturaen, er opfyldt.