Ungdommens Madmøde er et nyt tiltag på Madens Folkemøde. Torsdag 30. maj, dagen før selve folkemødet, inviterer vi hundredvis af danske skolebørn samt unge fra Norden til en dag med fokus på en sund, bæredygtig madkultur for næste generation. Programmet består af dels sjove og lærerige aktiviteter rettet mod børn og unge dels et symposium, der sætter fokus på madens rolle i skolerne på tværs af de nordiske lande.

Ungdommens Madmøde er støttet af Nordisk Råd og skabes af Madens Folkemøde sammen med en række partnere, som byder ind med aktiviteter og viden.

Vil I være med som bidragyder og partner på Ungdommens Madmøde? Så skriv til Stine Lolk på stine@thefoodproject.dk

Danmarks største madskole for børn og unge

Ungdommens Madmøde indbyder 30. maj kl. 10.00-14.00 danske skolebørn til en spændende og inspirerende dag med involverende madaktiviteter. Her er alt fra madværksteder og madquizzer til showkøkken, debatter og smagninger. En slags ’madkundskab live’, der giver maddannelse, mod på en lidt bedre madkultur samt forståelse for mad på tværs af Norden. Dagen er primært rettet mod klasser fra mellemtrinet, men alle klassetrin er velkomne. Og der vil blive lavet individuelt program for den enkelte klasse. Ungdommens Madmøde har åben til kl. 15.00, men der er planlagt aktiviteter til kl. 14.00. 

Som en del af Ungdommens Madmøde inviterer vi også unge fra de nordiske lande til at deltage. De vil fungere som inspiratorer for skolebørnene ved at vise deres egen madkultur frem. De unge får også et særligt program tilrettelagt for dem med inspiration, overnatning og netværk med unge fra de andre lande.

Danmarks største madskole for børn bliver skabt i samarbejde med nogle af Danmarks stærkeste aktører inden for mad til børn og unge.

Tilmelding

Det er gratis for skoler at deltage på Ungdommens Madmøde, men skoler skal selv sørge for og betale for transport til og fra Engestofte Gods. Mht. frokost skal man regne med at have madpakker med. Dette og andet praktisk vil I få besked om, når vi når tættere på. 

Hvis du vil tilmelde en skoleklasse til Ungdommens Madmøde skal du tilmelde på knappen nedenfor. Tilmeldingsfrist er 1. marts 2024

Hvis man som skoleklasse ikke kan deltage på Ungdommens Madmøde den 30. maj, kan man besøge selve Madens Folkemøde en af de øvrige dage. Der vil dog ikke være et særligt skoleprogram. 

Har du spørgsmål, så kontakt Hassel Löfstedt på tlf. 71 99 61 29 eller hassel@thefoodproject.dk

 

Tilmeld skoleklasse her

Symposium: Madens rolle i Nordens skoler

Ungdommens Madmøde består også af et symposium, der undersøger madens rolle i skolen og skal inspirere til udviklingen af en bæredygtig madkultur for næste generation. På symposiet deler vi viden og skaber forståelse for hinandens metoder på tværs af Norden. Deltagerne er eksperter, skolelærere, forskere, politikere og institutioner, der er involveret i at fremme og skabe en sund og bæredygtig mad til børn.

De nordiske lande har forskellige tilgange til madens rolle i skolerne. Derfor står vi hver især med egne udfordringer og tilgange i opgaven med at sikre en sund madkultur hos børn og unge. Men i alle de nordiske lande er der fælles udfordringer relateret til kost og social ulighed, sundhed og overvægt samt udvikling af en bæredygtig madkultur.

Symposiet byder derfor på aktuel viden og inspirerende cases fra de nordiske lande med oplægsholdere fra hele Norden, så vi kan blive inspirerede af hinandens praksisser og ideer. Der sættes et bredt fokus på madens rolle i skolen – fra skolemad og madkundskab til madglæde, madmod og skolehaver. Og vi skal selvfølgelig også involvere de unge og børnene selv.

Vi håber, I vil sætte kryds i kalenderen torsdag 30. maj 10.00-15.00! Så lover vi til gengæld en inspirerende dag for alle, som brænder for en bæredygtig madkultur hos næste generation.

Tilmelding af indhold til Ungdommens Madmøde

Hvis I har en idé til indhold på Ungdommens Madmødes symposie eller til en aktivitet/workshop på Madskolen, så kontakt os.

I kan også tilmelde idéen til symposiet her og til Madskolen her. Så kontakter vi jer, når vi har fået jeres tilmelding. Deadline for begge dele er 31. januar 2024.