Debatten 'Der er noget i gære' på Planteskolen i 2023
Debatten 'Der er noget i gære' på Planteskolen i 2023

Madens Folkemøde samler hvert år Maddanmark - madprofessionelle, foodies og familier - til den vigtige samtale om, hvor Danmark skal hen som madland. Om det, der ligger på vores tallerkener, og de ressourcer, vi bruger på det.

Kernen i folkemødet er altså de mange debatter, samtaler og indslag, som fylder vores scener. 

 

'Lige på kornet!' - Per Kølster og Frank Erichsen i samtale om kornnørderi i 2022
'Lige på kornet!' - Per Kølster og Frank Erichsen i samtale om kornnørderi i 2022

I 2024 planlægger vi fem scener, som egner sig til samtaleformater af alle slags:

 • Gårdscenen: Allround scene med plads til alle madrelaterede emner.
 • Markscenen: Allround scene med plads til alle madrelaterede emner.
 • Planteskolen: Fokus på den den grønne omstilling af vores madvaner.
 • Den Cirkulære Scene: Fokus på det ressourceforbrug, som ligger rundt om maden (madspild, sidestrømme, emballage, energi mv.).
 • Sundhedsscenen: Fokus på madens betydning for menneskers sundhed og trivsel.

For alle scener gælder det, at fredagens indslag meget gerne må rette sig mod branchefolk, mens lørdagens indslag i højere grad skal rette sig mod folkemødets madinteresserede 'civile' gæster.

Sorteringsdyst på Den Cirkulære Scene i 2023
Sorteringsdyst på Den Cirkulære Scene i 2023

Det er gratis at bruge vores scener, men da vi har begrænset plads og gerne vil sikre relevans, sammenhæng og bredde i programmet, har vi en ansøgningsprocedure for de indslag, der skal med på vores debatscener.

Det betyder, at man i første omgang sender sin idé ind via tilmeldingsskemaet. Jo bedre ideen er gennemtænkt, des nemmere har vi ved at tage stilling til den og få den placeret rigtigt på dag, tid og sted.

Hvis mange foreslår indslag, som drejer sig om samme tema, kan vi finde på at matche jer med andre aktører for at afklare, om I evt. kan arrangere indslaget sammen.

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I vil vende en idé eller få noget sparring.

Der er deadline for tilmelding 31. januar 2024.

Tilmeld en debat, talk eller samtale her
Debatten 'Har det nye nordiske køkken stadig relevans?', hvor der skrælles kartofler, mens der snakkes på Gårdscenen.
Debatten 'Har det nye nordiske køkken stadig relevans?', hvor der skrælles kartofler, mens der snakkes på Gårdscenen.

Vi prioriterer debatter i vores udvælgelse og programlægning, der:

 • Bidrager med noget nyt
 • Er konstruktive og fokuserer på den løsningsorienterede samtale og bevæger sig væk fra skyttegravene – dog altid med begavet modspil
 • Er nyskabende og udfordrer det traditionelle debat-setup
 • Indeholder noget sjovt, anderledes eller overraskende
 • Inddrager publikum aktivt
 • I videst muligt omfang giver bredde i temaer, afsendere, politiske holdninger, køn og alder
 • Involverer smag. Det er bare bedre at diskutere fødevarer man kan sanse

Der afsættes 45 minutter pr debat. Vores scener passer til et panel på op til 5 personer og en moderator. Vi sørger for gratis adgang til Madens Folkemøde for jer som arrangører og jeres debatdeltagere.

De medarbejdere, I har tilknyttet, får gratis adgang til Madens Folkemøde. Læs mere om overnatning, transport mv. under Vil du besøge os i 2024? 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til debatterne kan du kontakte Stine Lolk på stine@thefoodproject.dk eller tlf. 53 88 28 03