Københavns Universitet  KU FOOD

Københavns Universitet KU FOOD

Kom forbi til smagsprøver og oplev den Gastronomisk Legestue.

Forbrugerundersøgelser med smagsprøver og spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews, vidensdeling under samtale omkring forskellige master-opgaver, informationsdeling om forskellige fødevareuddannelser der tilbydes på KU, små hand-on workshops under ledelse af vores studenterforening "Gastronomisk Legestue"

Klik her