Med 150 aktiviteter og mere end 8000 gæster er Madens Folkemøde en af landets største madbegivenheder. Vores frivillige er en vigtig del af nøglen til at skabe gode rammer for både gæster og aktører. 

Vores frivillige er mest folk fra lokalområdet, men der kommer også studerende og frivillige fra andre steder i landet, der gerne vil have erfaring med events, netværk i branchen og muligheden for at bruge deres viden inden for fødevarer, bæredygtighed og eventafvikling i praksis.

Bliv en del af et unikt fællesskab 

Opgaverne spænder bredt, og som frivillig kan du varetage mange forskellige slags opgaver. Det kan være alt fra gæstehåndtering og klargøring af scener til mere specifikke opgaver, hvor du bruger viden og kompetencer i praksis – for eksempel inden for fødevarehygiejne, eventafvikling, kokkefaget eller noget fjerde.

Uanset din funktion vil du altid være en del af et team og have en medfrivillig ved din side! Derudover får du selvfølgelig mad og drikke under hele din vagt.

Du behøver ikke have erfaring med festivalafvikling, du skal bare have lyst til at være en del af et stort team og løfte i flok.

Vi klæder dig godt på til opgaven

Som frivillig er du med til at sikre, at vores gæster og aktører har en god oplevelse. Derfor er det vigtigt for os, at du føler dig godt klædt på og kender dine opgaver.

Vi afholder et informationsmøde for frivillige inden folkemødet. Her får du en grundig indføring i de opgaver, du skal varetage, og du møder dem, du skal arbejde sammen med.

Du kan deltage i et af info-møderne på Lolland eller i København. Møderne afholdes i april. 

Lyder det som noget for dig? Så registrer dig ved at udfylde formularen.

Register dig som frivillig

Har du spørgsmål om at være frivillig på Madens Folkemøde?

Så kan du skrive til frivilligansvarlig, Kamilla Jensen, på frivillig@madensfolkemode.dk 

Kamilla Bruun Jensen Frivilligansvarlig