• Københavns Professionshøjskole

Madfællesskaber – løftestang til social trivsel

  • Lørdag 12.00
  • Markscenen
  • Debat & samtale
  • Gastronomi

Socialgastronomi og sociale madfællesskaber er tiltag rundt omkring i landet med fokus på fællesspisninger, madklubber og andre sociale tiltag, der samler folk og skaber sociale forandringer og empowerment via maden. Maden har m.a.o. potentiale for at skabe fællesskaber og relationer på tværs af alder, etnicitet og køn. Debatten tager udgangspunkt i forskellige projekter og tiltag bl.a. fra boligområder samt plejehjem og andre kommunale institutioner med socialt udsatte, ensomme, etniske minoriteter og andre. Fælles for tiltagene er, at maden spiller en central i at skabe sociale forandringer, bl.a. fællesskaber på tværs af kulturer, generationer og social status og anerkendelse af forskellige madkulturer. Debatten vil være en erfaringsudveksling mellem aktører som arbejder med forskellige former for madfællesskaber og skal give inspiration til at starte madfællesskaber op rundt omkring i landet.

Tider og område

Dato
Tidspunkt Område
3. JUNI
Kl. 12.00 Markscenen

Arrangøren

Københavns Professionshøjskole

Website